1/6

ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ

ΤΙ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ..

1ο ΕΠΑΛ  ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το  15/μελές μαθητικό  συμβούλιο  για  το  σχολικό  έτος  2020-2021  είναι:  

Τακτικά  μέλη

Αναπληρωματικα μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΟΣ  1

ΜΕΛΟΣ  2

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

1o ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ